Praktijkinformatie

Spreekuren

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.
.
U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 en 12.45 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur. Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur, iedere dag tussen 12.00 en 14.00 uur. De huisarts zal u dan terugbellen.
.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

Niet verschenen zonder bericht!
No Show! Niet verschenen op afspraak!

Het komt helaas regelmatig voor dat patiënten een afspraak maken om vervolgens niet op het spreekuur te verschijnen. Hiermee gaat onnodig spreekuur tijd verloren. Deze verloren tijd gaat met name ten koste van andere patiënten, die ook graag een afspraak willen maken.
Als u de afspraak niet door kunt laten gaan vragen wij u (het liefst 24 uur) van tevoren de afspraak af te zeggen door te bellen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

 

Wat gebeurt er wanneer u niet (tijdig) afzegt?

Wanneer u niet op uw afspraak komt, krijgt u in uw medisch dossier een aantekening NVGB (Niet verschenen Geen Bericht). Dit is voor alle medewerkers in de praktijk zichtbaar.
De eerste keer ontvangt u daarover van ons bericht. Indien u een tweede keer niet op uw afspraak komt zonder af te bellen, brengen wij 30 euro in rekening. Let op: dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekering!
We sturen u een rekening per post. Indien betaling uitblijft, kan een incassobureau worden ingeschakeld.
Gezien het feit dat dit niet meer incidenteel gebeurt, maar regelmatig, hebben wij ons genoodzaakt gezien, conform landelijke richtlijnen (LHV, Landelijke Huisartsenvereniging) deze regel in te voeren.

Triage

Wat is Triage ?

Het Gezondheidscentrum Neerbeek werkt dagelijks aan verbetering van zorg. Ook hebben we een kwaliteitskeurmerk: de praktijk-accreditatie van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). Een van de  punten waaraan gewerkt wordt is de communicatie aan de telefoon. Deze willen we verbeteren door middel van triage.
.

Wat is triage
Triage is een gerichte ondervraagmethode, waarbij de urgentie van een medisch probleem wordt bepaald. Dit betekent dat beter afgewogen kan worden of een klacht onmiddellijk, dezelfde dag of een dag later gezien kan worden.

Wat betekent dit voor u als patiënt?

Al aan de telefoon zult u merken dat de doktersassistente meer gerichte vragen aan u zal stellen om een betere afweging te maken van het medische probleem. Dit doet ze namens en voor de artsen. Voor minder urgente gevallen zult u van al onze gediplomeerde doktersassistentes goede adviezen krijgen, die gebaseerd zijn op de NHG-richtlijnen (landelijk ontwikkelde richtlijnen), of een afspraak op een termijn die past bij de urgentie van de klacht.
.

Wat zijn voor u als patiënt de voordelen?

De voordelen voor u zijn:

   • U kunt sneller terecht bij medisch urgente situaties;
   • Wachttijden kunnen teruggedrongen worden door betere planning;
   • Het telefoonverkeer in de huisartsenpraktijk wordt efficiënter.

.
Met triage willen we een verbetering in het Gezondheidscentrum Neerbeek bewerkstelligen. Dit vergt een verandering in stijl, dit vergt inspanning van de assistentes, artsen en patiënten. Als artsen en medewerkers van het Gezondheidscentrum Neerbeek, geloven wij dat wij hiermee de logistiek en het medisch handelen een positieve impuls kunnen geven. Zie het filmpje rechts.

Wat is Triage?

Praktische informatie

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie! Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.
.
Voor eerste hulp en spoedeisende gevallen kunt u altijd terecht. Buiten kantooruren kunt u te recht bij de Huisartsenpost Sittard tel: 046-4009925

Nieuwe patiënten

Wij maken voor nieuwe patiënten een kennismakingsgesprek. Dit kan via de assistente.
U kunt voor de afspraak onderstaand formulier invullen en meenemen.
.
Inschrijvingsformulier

 

Let op! Uw huisadres moet voor ons binnen 15 minuten te bereiken te zijn. Zie de richtlijn van onze beroepsvereniging. (LHV)

 

Helaas zijn wij vanwege de grote drukte genoodzaakt om onze praktijk voorlopig gesloten te houden voor nieuwe patiënten.

.
.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is bedoeld voor mensen die vanwege hun ziekte of gebrek niet in staat zijn het spreekuur te bezoeken. Dus niet voor mensen met een vervoersprobleem! Tussen 8.00 en 10.30 vraagt u een huisbezoek voor dezelfde dag aan. Na 11.00 uur voor de volgende dag. Voor SPOEDGEVALLEN komt de dokter altijd.

Telefonisch Spreekuur

Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen. Het telefonisch spreekuur vindt iedere werkdag plaats tussen 12.00-12.45 uur.
.
Telefonisch terugbelspreekuur
U belt naar de praktijk voor 11.00 uur en vraagt om een telefonisch consult. De huisarts belt u dan terug tussen 12.00 en 14.00 uur

Herhaalrecepten

U kunt herhaalrecepten op 3 manieren aanvragen. Dit kan:

   • Via de WebApp. U heeft via de WebApp inzicht tot uw actuele medicatie. Voordat u van deze dienst gebruik kunt maken dient u zich via de doktersassistente te registreren. U heeft hiervoor een mobielnummer en mailadres nodig.
   • Telefonisch via de herhaalreceptenlijn. U kiest voor keuze 2. Daarna spreekt u duidelijk uw naam, geboortedatum, naam van het medicijn en de apotheek in. Uw recept ligt dan de volgende werkdag voor u klaar bij de apotheek.
   • Via de brievenbus die ophangt in de praktijk. U kunt hier de doosjes van de medicijnen instoppen. Heeft u het medicijn voor 12.00 uur in de brievenbus gedaan dan ligt het medicijn de volgende werkdag  vanaf 14.00 uur klaar in de apotheek. Recept na 12.00 uur in de brievenbus gedaan dan ligt het recept de daarop volgende werkdag vanaf 14.00 uur klaar in de apotheek.

Avond-,Nacht- en Weekenddienst

De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost/doktersdienst. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio Westelijke Mijnstreek samen.
.
Openingstijden
Iedere werkdag na 17.00 uur op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend.
.
Afspraken
Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.
.
Adres huisartsenpost
Het adres van de huisartsenpost is:

Huisartsendienst Westelijke Mijnstreek
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard-Geleen
046 – 400 99 25 (enkel op afspraak)

.

De huisartsen van het GCN nemen deel aan de HUISARTSENDIENST WESTELIJKE MIJNSTREEK. Deze dienst wordt verricht vanuit het Orbis medisch centrum te Sittard-Geleen. U kunt er alleen terecht na een telefonische afspraak! Tel: 046-4009925
.
Bedenk steeds dat uw eigen huisarts u het beste kent. Maak dus alleen gebruik van deze dienst als het beslist noodzakelijk is, en u niet kunt wachten tot de volgende morgen of tot na het weekend. De wachtdienst is NIET bedoeld voor personen die vanwege hun werk, vervoer en dergelijke niet in staat zijn tijdens normale praktijk-uren de huisarts te bezoeken. U wordt verzocht tijdens de diensten zoveel mogelijk NAAR de arts toe te gaan. Het aanvragen van huisbezoeken is alleen bedoeld voor die gevallen waarin het om gezondheidsredenen onmogelijk is naar de arts toe te gaan.

Klachten

Heeft u een klacht over uw behandeling in onze praktijk, dan willen wij dat graag weten. U kunt hiervoor het klachtenformulier gebruiken en deze inleveren aan de balie. Samen proberen we tot een goede afhandeling te komen.
.
Download hier het klachtenformulier.
.
Indien wij er samen niet uitkomen, dan kunt u voor een onafhankelijk oordeel contact opnemen met:

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA  Eindhoven
T: 088- 0229100
Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur.
.
https://www.skge.nl/

Doktersassistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

.
U kunt bij de assistente verder terecht voor:

   • Herhaalrecepten
   • Het meten van de bloeddruk
   • aanstippen van wratten
   • verbinden van wonden
   • oren uitspuiten
   • hechtingen verwijderen
   • zwangerschapstest
   • urine onderzoek
   • suiker- en Hb-controle
   • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek
   • Doppler onderzoek
   • ECG maken
   • Gehoortest
   • zwachtelen en tapen
   • verstrekken van informatiefolders
   • Bloedprikken

.
Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 8.00-10.30 uur of tussen 15.00-17.00 uur.

Oren uitspuiten Dokterassistente Neerbeek

Praktijkondersteuner

Praktijkondersteuner somatiek

De praktijkondersteuner somatiek (POH-somatiek) houdt zich bezig met de zorg voor specifieke groepen patiënten, veelal chronische zorg. Te denken valt bijvoorbeeld aan patiënten met diabetes type 2, hart-en vaatziekten, astma of COPD. Door middel van intensieve controles, goede begeleiding en adviezen op maat, houdt de praktijkondersteuner goed overzicht over al deze patiëntengroepen. De praktijkondersteuner somatiek draait deze spreekuren zelfstandig, echter heeft frequent overleg met de huisarts. Deze intensieve samenwerking levert een betere kwaliteit van zorg op.

Praktijkondersteuner ouderenzorg

De praktijkondersteuner-Ouderenzorg (POH-O) ondersteunt de huisarts bij de ouderenzorg in de huisartsenpraktijk. Tijdens een spreekuur wil de POH-ouderenzorg graag van u horen hoe het met u gaat. Als bepaalde dingen niet meer zo goed gaan, dan kan de POH-O daar samen met u iets aan doen voordat er grote(re) problemen ontstaan. Op deze manier willen de huisarts en de POH-O u ondersteunen. Samen streven we ernaar dat u zo lang mogelijk op een prettige manier kunt leven en zelfstandig kunt blijven wonen. U bent daarbij de leidende persoon.
.
Wat doet de POH-O?
De POH-O nodigt u uit voor een gesprek. Dit gesprek vindt plaats in de huisartsenpraktijk of bij u thuis. Aan de hand van een vragenlijst bespreekt de POH-O verschillende dingen met u, zoals uw gezondheid, medicijngebruik, eet-en drinkgewoonten. Daarnaast zal de POH-O ook met u bespreken hoe actief en mobiel u bent, of u wel eens dingen vergeet en of u zich wel eens eenzaam voelt. Ook komt de veiligheid in en rond huis tijdens het gesprek aan de orde. Het eerste gesprek duurt ongeveer 45-60 minuten.
.
Wat gebeurt er na het gesprek?
De POH-O bespreekt de uitkomsten van het eerste gesprek met uw huisarts. Naar aanleiding van het gesprek wordt bepaald of verdere begeleiding van de POH-O of inzet van andere zorgverleners nodig is. Hierbij kunt u denken aan een thuiszorgorganisatie, fysiotherapeut, diëtiste of welzijnsorganisatie.

Praktijkondersteuner Palliatieve zorg

De palliatieve zorg heeft in onze praktijk bijzondere aandacht. Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet beter kunnen worden. Vaak zal dat gaan om mensen die kanker hebben maar ook kan het gaan om mensen met bepaalde longziekten, neurologische ziekten zoals Parkinson, MS en ALS.
.
De aandacht gaat dan met name uit naar hoe de klachten die onderliggende ziekte met zich meebrengt zo goed mogelijk kunnen worden bestreden. Vaak gaat het dan om medische klachten zoals pijn, benauwdheid en misselijkheid. Daarnaast zijn er ook vaak klachten en vragen die op een ander gebied liggen. Denk aan klachten van psychische aard. Ook moet er aandacht voor de naasten en andere mantelzorgers zijn.
.
De huisarts speelt hierin een belangrijke rol in de palliatieve zorg maar kan dit zeker niet alleen. Palliatieve zorg is teamwork en daarom is er in het Gezondheidscentrum Neerbeek een Praktijkondersteuner Palliatieve zorg die hierbij ondersteunt. Afstemmen van de zorg tussen de betrokken hulpverleners, de patiënt en diens naasten is hierbij het sleutelwoord.

Praktijkondersteuner GGZ

Als u psychische klachten heeft, bespreekt u die eerst met uw huisarts. Daarna kan de huisarts aan de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) vragen om u verder te helpen. Bijvoorbeeld met de verheldering van uw problemen en met een kortdurende behandeling. De POH-GGZ bespreekt regelmatig met de huisarts hoe het gaat.
.
Net als de huisarts heeft de praktijkondersteuner GGZ beroepsgeheim.

thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Op reis? Kijk op Vaccinatiepunt.nl

Vaccinatiepunt is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2005 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 150 praktijken verspreid over heel Nederland. U mag de beste kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.vaccinatiepunt.nl.

rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. De keuring wordt uitgevoerd door een andere huisarts dan uw eigen huisarts. Wij keuren in onze praktijk niet onze eigen patiënten. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring.
.
De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 50,-. Graag urinemonster en bril of leesbril meenemen.

Mopperpot – Ideeënbus – Aardigheidje

Wij proberen met ons allen goede zorg aan u te verlenen. Desondanks kan het zijn dat u ergens niet helemaal tevreden over bent. Mocht u echt een klacht hebben dan kunt u dat melden bij ons: rechtstreeks of eventueel via een klachtenformulier. Zie daarvoor “Klachten” op deze website. Mogelijk vindt u dat te zwaar aangezet maar bent u wel van mening dat een bepaalde gang van zaken beter kan.
Laat het ons dan weten via de Mopperpot!
.
Misschien hebt u een heel goed idee voor ons?
Hoe we iets leuker kunnen maken of efficiënter? Stop uw idee in onze Ideeënbus!
.
Als u heel blij bent met een van ons of tevreden bent over zorg die wij u gegeven hebben, dan vinden wij dat natuurlijk heel fijn om te horen. We leren ook veel van complimenten over dingen die goed zijn gegaan!
Geef ons uw complimenten via Aardigheidje.
.
In deze tijd van websites hebben wij de Mopperpot – Ideeënbus – Aardigheidje digitaal gemaakt in de vorm van een formulier wat u hieronder vindt. Wij nodigen u van harte uit om dit formulier in te vullen en aan ons te doen toekomen!!
.
Download Mopperpot – Ideeënbus – Aardigheidje formulier

Mopperpot - Ideeënbus - Aardigheidje
Translate »
Call Now Button